- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

திருமண அறிவிப்பு 15-05-2009 முகம்மது சுல்தான் ஹாரிஸ் – கதீஜா பானு

நாள்:        15-5-2009
மணமகன்:    முகம்மது சுல்தான் ஹாரிஸ்
மணமகள்:    கதீஜா பானு
இடம்:    சின்னப் பள்ளிவாசல், சித்தார்கோட்டை

VNK சுல்தான் அவர்களின் பேரனும் நிஜாம் PET – ரஹ்ஸானா பேகம் ஆகியோரின் தீன்குலச் செல்வன் முகம்மது சுல்தான் ஹாரிஸ் மற்றும் மண்டபம் முஹம்மது அலி ஜின்னா – ரைஹானத்துல் பதவியா அவர்களின் தீன்குலச்செல்வி கதீஜா பானு