- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

இஸ்லாமிய கல்வியின் அவசியம் (AV)

தலைப்பு: இஸ்லாமிய கல்வியின் அவசியம்

உரை: மௌலவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: ரஹீமா தஃவா நிலையம்

காலம்: 20.01.2011

Audio Download [1]

[audio:http://media4us.com/dawa/mubarak/kalvi.mp3]


Video Download [2] 

[hdplay id=2 width=400 height=300 ]
www.islamiyadawa.com [3]

தொடர்புடைய ஆக்கங்கள்

  1. நோன்புப் பெருநாள் குத்பா பேருரை 1433 [4]