- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

திருமண அறிவிப்பு: அப்துல் சலீம் – முத்து சுலைஹா 24-1-2011

நாள்:                  24-01-2011
மணமகன்:    S.அப்துல் சலீம்
மணமகள்:    S.முத்து சுலைஹா
இடம்:             சித்தார்கோட்டை

A.சேகு ராவுத்தர் அவர்களுடைய செல்வப் புதல்வன்
S.அப்துல் சலீம்

N.செய்து ஹாமிது அவர்களின் செல்வப் புதல்வி
S.முத்து சுலைஹா

வாழ்த்தும் நெஞ்சங்கள்:  K. செய்யது அஹமது – K.செய்யது அப்துல் காதர் ரியாஸ் மற்றும் குடும்பத்தினர்.. துபாய்