- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

நபிகளாரின் தோழர்கள் (AV)

தலைப்பு: நபிகளாரின் தோழர்கள்

உரை: மௌலவி நூஹ் மஹ்ளரி

இடம்: இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் – தம்மாம்

நாள்: 03.03.2011 வியாழன் இரவு

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download [1]

[audio:http://media4us.com/dawa/nouh/tholargal.mp3]


Video Download [2]

[hdplay id=8 width=400 height=300 ]