- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

சொர்க்கம் ஏகத்துவ-வாதிகளுக்கே (AV)

Video Download [1]

[hdplay id=16 width=400 height=300 ]
——————————————————————————–

Audio Download [2]

[audio:http://media4us.com/dawa/ayoub/thawheed.mp3]