- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

சுன்னாவுக்கும் பித்ஆவுக்கும் மத்தியில் ஷஃபான்! A/V

Video Download [1]

[allvideogallery profile=1 sort=random count=5]
——————————————————————————–
Audio Download [2]

[audio:http://www.suvanathendral.media4us.com/audio1t/sunnahandbidah_ashar.mp3]

நன்றி: சுவனத்தென்றல்.காம்