- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

யாருக்குப் பெருநாள்?

இவருக்குத்தான் இனிய பெருநாள்…!
உண்மை முஸ்லிமுக்குத்தான் பெருநாள்…!
உண்மை முஃமினுக்குத்தான் உன்னத பெருநாள்…!
உண்மை விசுவாசிக்குத்தான் உரிய பெருநாள்!
உண்மையளர்களுக்குத்தான் உண்மைப் பெருநாள்…!
உலக இஸ்லாமிய சகோதர, சகோதரிகள் அனைவருக்கும் இதயங்கனிந்த ஈகைப் பெருநாள் இனிய நல் வாழ்த்துக்கள்!

பரங்கிப்பேட்டை மவ்லவீ அஃப்ழலுல் உலமா அ.பா. கலீல் அஹ்மத் பாகவீ