- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - https://chittarkottai.com/wp -

திருமண அறிவிப்பு: 19-12-2010 அப்துல் பாசித் – சுபுஹானியா

நாள்:        19-12-2010
மணமகன்:    அப்துல் பாசித்
மணமகள்:    சுபுஹானியா சுல்தானா
இடம்:       ஓரியண்டல் டவர்ஸ் திருமணமஹால் – தஞ்சாவூர்

தஞ்சை மாவட்டம், பண்டாரவாடை, (மர்ஹும்) களச்சிக்கான அப்துல் மஜீது ஆபிஸர் EP காஜா முஹையுத்தீன் ஆகியோரின் பேரனும் ஜாஃபர்அலி – பரகத்துன்னிசா அவர்களின் செல்வ புதல்வன்
அப்துல் பாசித்

(மர்ஹும்) M.சுலைமான், ஹாஜி SM கமருல் ஜமான் ஆகியோரின் போத்தியும் S நெய்னா முஹம்மது –  K ஜலாலியா  பேகம் ஆகியோரின் செல்வபுதல்வி
சுபுஹானியா சுல்தானா