- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - https://chittarkottai.com/wp -

இஸ்லாமிய பெண்களின் பொறுப்புக்கள் (AV)

தலைப்பு: இஸ்லாமிய பெண்களின் பொறுப்புக்கள்

உரை: மௌலவி இம்தியாஸ் ஸலஃபி

இடம்: இலங்கை

வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி – தம்மாம்

Audio Download [1]

[audio:http://media4us.com/dawa/imthiaz/pengal.mp3]


Video Download [2]

 

[hdplay id=7 width=400 height=300 ]