- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - https://chittarkottai.com/wp -

சாமுவெல் மோர்ஸ்! தந்தி!!

morse [1]கட் கட கட் தந்தி என்பதை இன்று பலர் மறந்து இருக்கலாம். முக்கியமான அவசரச் செய்திகளை உடனுக்குடன் கொடுத்து வந்த இந்த சேவை நம் நாட்டில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. காரணம் விஞ்ஞான வளர்ச்சி. எனினும் அந்த தந்தியையும் அதனை கண்டு பிடித்த மோர்ஸையும் நினைக்காமல் இருக்க முடியாது.

சாமுவேல் மோர்சுதந்திக் கருவி முதல் முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொழுது, அதன் வழியாக அனுப்பப்பட்ட முதல் செய்தி “கடவுள் செய்தது” என்பதாகும்.

சாமுவெல் மோர்ஸ் தந்தி

1825 ஆம் ஆண்டில் வாஷிங்டனில் கில்பர்ட் டு மோட்டியர், மார்க்விஸ் டெ லஃபாயெட்டெ படத்துக்காக நியூயார்க் நகராட்சி சாமுவேல் மோர்ஸுக்கு $1,000 வழங்கியது.

ஓவியம் வரைந்து வந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் குதிரையில் செய்தி கொண்டு வருபவன் ஒருவன் சாமுவேல் மோர்ஸின் தந்தை அனுப்பிய ஒரு கடிதத்தை அவரிடம் ஒப்படைத்தான். அதில் ஒரு வரியில் “உன் மனைவி இறந்துவிட்டாள்” என்று மட்டும் குறிப்பிட்டிருந்தது.

சாமுவெல் மோர்ஸ் உடனடியாக லஃபாயெட்டெவின் படத்தை வரைவதை நிறைவு செய்யாமலேயே நியூஹாவனில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு செல்வதற்காக வாஷிங்டனை விட்டு வெளியேறினார். ஆனால் அவர் சென்று சேர்ந்த நேரத்திற்கு முன்னரே அவரது மனைவியின் உடல் புதைக்கப்பட்டிருந்தது. நெடுநாட்களாக அவரது மனைவி உடல்நலக்குறைவாக இருந்தது அவருக்குத் தெரியாமல் போனது மற்றும் அவரது தனிமையான மரணம் போன்றவை சாமுவேல் மோர்ஸின் இதயத்தை நொறுக்கியது. அதனால் அவர் ஓவியம் வரைவதிலுருந்து விலகி நெடுந்தொலைவுத் தொடர்புகளைத் துரிதப்படுத்துவதற்கான வழிதேடும் முயற்சியில் இறங்கினார்.

1morse2 [2]832 ஆம் ஆண்டில் கடற்பயண இல்லத்தில் சாமுவெல் மோர்ஸ், மின்காந்தவியலில் சிறப்பாகத் பள்ளிக்கல்வியில் தேர்ந்திருந்த பாஸ்டனைச் சேர்ந்த சார்லஸ் தாமஸ் ஜேக்சனைச் சந்தித்தார். ஜேக்சனின் பல்வேறு மின்காந்தச் சோதனைகளைப் பார்த்த சாமுவெல் மோர்ஸ் ஒற்றைக்கம்பித் தந்தியின் கருத்துப்படிவத்தை உருவாக்கினார். மேலும் த கேலரி ஆப் த லெளவ்ரேவையும் ஏற்படுத்தப்பட்டது. காப்புரிமை விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பி்க்கப்பட்ட அவரது முதன்மையான மோர்ஸ் தந்தி ஸ்மித்சோனியன் கல்லூரியில் அமெரிக்க வரலாற்றின் தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது. அந்த நேரத்தில் மோர்சின் தந்திக் குறிப்பு உலகில் தந்தியின் முதன்மை மொழியானது. மேலும் இன்றும் தரவின் குறிப்பிட்ட வழக்கமான அளவில் தொடர்ச்சியான ஒலிபரப்புக்கு அதுவே தரநிலையாக உள்ளது.

வில்லியம் குக் மற்றும் பேராசிரியர் சார்லஸ் வெட்ஸ்டோன் ஆகியோர் சாமுவேல் மோர்ஸுக்கு பின்பு துவங்கினாலும் வணிக ரீதியான தந்தி சேவையை அளிக்கும் நிலையை அடைந்தனர். இங்கிலாந்தில் 1836 ஆம் ஆண்டில் சாமுவேல் மோர்ஸுக்குப் பிறகு நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து குக் மின்சார தந்தியால் ஈர்க்கப்பட்டார். ஆனால் அவருக்கு மிகையான பண பலம் இருந்தது. குக் அவரது முதன்மைப் பாடமான உடற்கூறியலைக் கைவிட்டு மூன்று வாரங்களில் சிறிய மின் தந்தியை உருவாக்கினார். வெட்ஸ்டோன் தந்திமுறை சோதனைகளில் (மிகவும் முக்கியமாக) ஒற்றைப் பெரிய மின்கலம் நெடுந்தூரத்திற்கு தந்திமுறை சமிக்ஞைகளை எடுத்துச்செல்லாது என்று புரிந்து கொண்டார். மேலும் இந்த பணியில் பல சிறு மின்கலங்கள் மிக அதிகமாக வெற்றிகரமாகவும் இப்பணியில் ஆற்றலோடும் செயல்பட்டன (வெட்ஸ்டோன் அமெரிக்க இயற்பியல் வல்லுநர் ஜோசப் ஹென்றியின் முதன்மை ஆய்வின் மீது கட்டமைத்துக் கொண்டார்). குக் மற்றும் வெட்ஸ்டோன் ஆகியோர் கூட்டாக சேர்ந்து 1837 ஆம் ஆண்டில் மின் தந்தியில் காப்புரிமைப் பெற்றனர். மேலும் குறைந்த கால அளவில் கிரேட் வெஸ்டர்ன் ரயில்வேயுடன் 13-மைல் (21 km) தந்தி நீட்சியை வழங்கினர். எனினும் சில வருடங்களில் சாமுவேல் மோர்ஸின் மேன்மையான முறை, குக் மற்றும் வெட்ஸ்டோனின் பல் கம்பி சமிக்ஞைகள் முறையை முந்தியது.

கம்பியின் சில நூறு கெஜத்திற்கு மேல் மின்காந்த சமிக்ஞைகளைப் பெறுவதில் சாமுவெல் மோர்ஸ் பிரச்சினையைச் சந்தித்தார். சாமுவேல் மோர்ஸின் தடை தகர்ப்பு நியூயார்க் பல்கலைக்கழக வேதியியல் பேராசிரியர் லியோனார்ட் கேல்லின் (ஜோசப் ஹென்றியின் தனிப்பட்ட நண்பர்) நுண்ணறிவிலிருந்து வந்தது. கேல்லின் உதவியுடன் சாமுவெல் மோர்ஸ் விரைவில் கம்பியின் மூலம் 10 மைல் (16 கிமீ) தூரத்திற்கு செய்தி அனுப்பினார். இது சாமுவெல் மோர்ஸ் எதிர்பார்த்ததில் மிகப்பெரும் தடை தகர்ப்பாக அமைந்தது. மோர்ஸும் கேலும் விரைவில் நுண்ணறிவு மற்றும் பணம் முதலியவற்றோடு திறமையான, இளமையான உற்சாகம் மிகுந்த ஆல்பிரடு வெயிலைத் தங்களுடன் இணைத்துக் கொண்டனர். மோர்ஸ் தந்தி இப்போது மிகவும் வேகமான வளர்ச்சியைப் பெற்றது.

1838 ஆம் ஆண்டில் தந்திப் பாதைகளுக்கான நடுவண் நிதி ஆதரவுக்காக வாஷிங்டன் D.C. சென்றது தோல்வியடைந்தது. சாமுவெல் மோர்ஸ் பின்னர் ஆதரவு மற்றும் காப்புரிமை வேண்டி ஐரோப்பா பயணித்தார். ஆனால் லண்டனில் கூக் மற்றும் வெட்ஸ்டோனெ ஆகியோருக்கு ஏற்கனவே முன்னுரிமை ஏற்படுத்தியிருந்ததைக் கண்டார். மெயினின் காங்கிரஸ்காரர் பிரான்சிஸ் ஆர்மண்ட் ஜொனதன் ஸ்மித்தின் பொருளாதார ஆதரவு சாமுவேல் மோர்ஸுக்குத் தேவையாய் இருந்தது.

சாமுவெல் மோர்ஸ் இறுதியாக 1842 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் வாஷிங்டன் D.C.க்குப் பயணித்தார். அங்கு அவரது தந்தி முறையை “கேபிடாலில் உள்ள இரண்டு செயற்குழு அறைகளுக்கிடையில் கம்பிகள் இணைத்து செய்திகளை முன்னும் பின்னும் அனுப்பி” சோதனை ஓட்டத்தை நடத்தினார். பால்டிமோர் மற்றும் ஓஹியோ ரயில்பாதையை ஒட்டிய வழியில் வாஷிங்டன், D.C. மற்றும் பால்டிமோர், மேரிலெண்ட்டுக்கிடையில் பரிசோதனையாக 38-மைல் (61 km) தந்தி வழிகளை அமைக்க 1843 ஆம் ஆண்டில் காங்கிரஸ் தோராயமாக $30,000 வழங்கியது. மே 1, 1844 அன்று கவரக்கூடிய செயல்விளக்கம் நடைபெற்றது, விக் கட்சியின் ஹென்றி க்ளேவின் அமெரிக்க அதிபருக்கான தேர்தல் நியமனம் பால்டிமோரில் உள்ள கட்சியின் கருத்தரங்கிலிருந்து வாஷிங்டனில் உள்ள கேபிடல் கட்டிடத்துக்கு தந்தியாக அனுப்பப்பட்டது.[8]. 1844 மே 24 அன்று அலுவலக ரீதியாக தந்தி வழிப்பாதை தொடங்கப்பட்டது. சாமுவெல் மோர்ஸ், புகழ்பெற்ற வார்த்தைகளான “வாட் ஹாத் காட் ராட்”டை பால்டிமோரில் உள்ள B&Oவின் மவுண்ட் கிளேர் நிலையத்தில் இருந்து கம்பியின் வழியாக கேபிடல் கட்டிடத்துக்கு அனுப்பினார். இந்த வார்த்தைகள் வேதாகமத்திலிருந்து (எண்கள் 23:23) எடுக்கப்பட்டவை. அதை மோர்ஸின் கண்டுபிடிப்புக்கு முதன்மைச் சான்றளித்த மற்றும் விரைவாக நிதியுதவி பெற்றுத் தந்த அமெரிக்க காப்புரிமை விருதுயர் ஹென்றி லேவிட் எல்ஸ்வொர்த்தின் மகள் அன்னி எல்ஸ்வொர்த் தேர்ந்தெடுத்தார்.

முதல் தந்தி அலுவலகம்
1845 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் பிலடெல்பியா, பாஸ்டன், பஃப்பல்லோ, நியூயார்க் மற்றும் மிஸ்ஸிசிப்பிக்கு நியூயார்க் நகரத்தில் இருந்து மின் காந்த அலை வடிவ தந்தி வழிகளுக்கு காந்தத் தந்தி நிறுவனம் அமைக்கப்பட்டது.

வெட்ஸ்டோன் மற்றும் கார்ல் ஆகஸ்ட் வான் ஸ்டெய்ன்ஹெய்லின் தண்ணீரில் அல்லது ரயில்பாதையின் தண்டவாளத்தின் கீழ் உள்ள இரும்பு அல்லது ஏதாவது ஒரு கடத்தும் பொருள் வழியாக மின் தந்தி சமிக்ஞை ஒலிபரப்பு யோசனையை ஒருமுறை சாமுவேல் மோர்ஸும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். சாமுவெல் மோர்ஸ், “தந்தியைக் கண்டுபிடித்தவர்” என்று அழைக்கப்படும் உரிமையைப் பெறுவதற்காக உரிமை கோரும் வழக்கு தொடுத்து நீண்ட போராட்டங்களுக்குப் பிறகு வெற்றிபெற்றார். மேலும் அவர் தன்னை ஒரு கண்டுபிடிப்பாளர் என்று வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டினார். ஆனால் முந்தைய மின்காந்தத் தந்திக் குறிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட சாமுவேல் மோர்ஸின் தந்திக் குறிப்பு கண்டுபிடிப்பில் ஆல்ப்ரட் வெய்லுக்கும் முக்கிய பங்குண்டு.

சாமுவெல் மோர்ஸ் 1847 ஆம் ஆண்டில் இஸ்தான்புல்லில் உள்ள பழைய பெய்லர்பெயி அரண்மனையில் (தற்போதய பெய்லர்பெயி அரண்மனை 1861–1865 இல் அதே இடத்தில் கட்டப்பட்டது) தனிப்பட்ட முறையில் அவரது கண்டுபிடிப்பை சோதித்த சுல்தான் அப்துல்மெசிட்டிடம் தந்திக்கான காப்புரிமையைப் பெற்றார்.

1850களில் சாமுவெல் மோர்ஸ் கோபன்ஹாகன் சென்று தோர்வால்ட்சன்ஸ் அருங்காட்சியகத்தைப் பார்வையிட்டார். அதன் உள் முற்றத்தில் சிற்பிகளின் கல்லறை இருக்கிறது. சாமுவெல் மோர்ஸ் கிங் பிரடரிக் VII ஆல் வரவேற்கப்பட்டு டான்புரோக் விருதின் மூலம் அலங்கரிக்கப்பட்டார். சாமுவெல் மோர்ஸ் அவரது உணர்வை 1830 ஆம் ஆண்டு முதல் வரைந்த அவரது ஓவியத்தை கிங் பிரடரிக்கு வழங்கியதன் மூலம் வெளிப்படுத்தினார். தோர்வால்ட்சன் படம் தற்போது டென்மார்க்கின் மார்கரெட் II விடம் இருக்கிறது.

மோர்ஸின் தந்திமுறை உபகரணம் 1851 ஆம் ஆண்டில் ஐரோப்பாவின் அலுவலக ரீதியான தந்தி முறை என்ற தரத்தை எட்டியது. பிரிட்டன் (அதன் பிரிட்டிஷ் பேரரசுடன்) மட்டுமே குறிப்பிட்டுச் சொல்லும் படியாக மின் தந்தி வடிவத்தின் பிறவடிவங்களைப் பரவலாகப் பயன்படுத்தியது (அவர்கள் தொடர்ந்து குக் மற்றும் வெட்ஸ்டொனின் கண்டுபிடிப்பான ஊசித் தந்தி கண்டுபிடிப்பை உபயோகித்தனர்).

சாமுவெல் மோர்ஸ் காப்புரிமை எடுப்பதற்கு பதினெட்டு ஆண்டுகள் முன்பு ஹார்ரிஸன் கிரே டயரிடமிருந்து இயலக்கூடிய தந்தி யோசனையைப் பெற்றிருக்கலாம் என வரலாற்றாலர்களுக்குள் கருத்து நிலவுகிறது.

1872 ஏப்ரல் 3 அன்று த நியூயார்க் டைம்ஸில் வெளியான அவரது இரங்கல் தெரிவித்தலின் படி சாமுவெல் மோர்ஸ் முறையே அத்திக் நிஷன்-ஐ-இஃப்திகர் (ஆங்கிலம்: ஆர்டர் ஆப் குளோரி) [சாமுவேல் மோர்ஸின் பதக்கத்துடனான படத்தில் அவரின் வலது புறம் அவரது முதல் பதக்கம்] துருக்கியின் சுல்தான் அஹமத் I ஐப்ன் முஸ்தபாவிடமிருந்து பெற்ற வைரங்கள் பதிக்கப்பட்ட பதக்கம் (c.1847) ப்ருஸ்ஸிய மன்னனிடமிருந்து (1851) அறிவியல் சார் சிறப்புத்திறனுக்கான தங்க மூக்குப்பொடிப் பெட்டி அடங்கிய ப்ருஸ்ஸியன் தங்கப்பதக்கம்; உர்ட்டம்பர்க் மன்னரரிடம் (1852) பெற்ற கலை மற்றும் அறிவியலுக்கான தங்கப்பதக்கம்; ஆஸ்திரியாவின் பிரான்ஸ் ஜோசப் I|ஆஸ்திரிய பேரரசிடம்]] (1855) பெற்ற அறிவியல் மற்றும் கலைக்கான தங்கப்பதக்கம்; பிரான்ஸ் பேரரசிடன் இருந்து லேகின் டி’ஹொனெயுரில் செவாலியர் கிராஸ்; டென்மார்க் மன்னரிடமிருந்து (1856) டான்புரோக் விருதுயின் கிராஸ் ஆப் எ நைட்; ஸ்பெயின் ராணியிடமிருந்து கத்தோலிக்க இஸபெல்லா ஆணையின் கிராஸ் ஆப் நைட் கமாண்டர் போன்ற பட்டங்களைப் பெற்றுள்ளார். இவை தவிர எண்ணிக்கையற்ற பட அறிவியல் மற்றும் கலை அமைப்புகளில் அந்த நாட்டிலும் (அமெரிக்கா) மற்றும் நாடுகளிலும் அவர் உறுப்பினராக இருந்தார். போர்ச்சுகல் (1860) பேரரசிடமிருந்து கோபுர மற்றும் வாள் விருது, 1864 ஆம் ஆண்டில் இத்தாலியால் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட மாரைஸ் மற்றும் லாசரஸ் புனிதர்கள் விருதின் இன்சிக்னியா ஆப் செவாலியர் உள்ளிட்ட மற்ற விருதுகளும் பெற்றுள்ளார்.

மோர்ஸ் நினைத்து… முயற்சியில் நிகழ்ந்தது!