- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

திருமண அறிவிப்பு: 11-7-2010 அனஸ் – சபுருன் செய்யதா

நாள்:        11-7-2010
மணமகன்:    செய்யது அஹமது அனஸ்
மணமகள்:    சபுருன் செய்யதா
இடம்:       ராயல் மஹால். காரைக்கால்

நாகை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி தாலுகா எ.சாத்தனுரைச் சேர்ந்த மர்ஹும் அல்ஹாஜ் K.S. முகம்மது எஹ்யா – மர்ஹும் M.முகம்மது கவுஸ் ஆகியோரின் அன்பு பேரனும், ஹாஜி ஜனாப் M.Y. செய்யது அப்துல் கபூர் – ஹாஜியா M. ஹதிஜா நாச்சியா அவர்களின் புதல்வன் தீன்குலச்செல்வன் செய்யது அஹமது அனஸ்

மர்ஹும் அல்ஹாஜ் சே.மு. செய்யது இபுறாஹிம், மர்ஹுமா க.சி.இ.மீ. சபூராபீவி & மர்ஹும் சே. மு. ஜெ. ஷாஜஹான், சு.சாரா பானு ஆகியோரின் அன்பு பேத்தியும் செ. காஜா முயீனுத்தீன் – ஷா. சஜரத்து நிஸா அவர்களின் புதல்வி தீன்குலச்செல்வி சபுருன் செய்யதா

அவ்வண்ணமேகோரும்:   செ. காஜா முயீனுத்தீன் – ஷா. சஜரத்து நிஸா
தங்களன்புள்ள:         ஹாஜி ஜனாப் M.Y. செய்யது அப்துல் கபூர் – ஹாஜியா M. ஹதிஜா நாச்சியா

தொடர்புடைய ஆக்கங்கள்

  1. Mohamedia HS School – SSLC 2012 Results [1]
  2. Mohamedia HSS – HSC 2012 Results [2]