- சித்தார்கோட்டை பல்சுவை பக்கங்கள் - http://chittarkottai.com/wp -

திருமண அறிவிப்பு 15-01-2012 முஹம்மது அஸ்லான் – பயிஸா பேகம்

மணமகன்: முஹம்மது அஸ்லான் யாக்கூப் மணமகள்: பயிஸா பேகம்
திருமண நாள்: 15-01-2012 இடம்: மலேசியா
வரவேற்பு நிகழ்வு: 30-01-2012 இடம்: நீதியரசர் கிருஷ்ணய்யர் திருமண
மஹால் – (அப்பலோ மருத்துவமனை அருகில்) மதுரை

ஹாஜி V. M.  அன்வர் இபுறாஹிம் ஹஜ்ஜா S. ஹிஸ்மினா பானு தம்பதியரின் அருமை

புதல்வன் முஹம்மது அஸ்லான் யாக்கூப்
மணாளருக்கும்

மர்ஹும் ஹாஜி அப்துல் ஜப்பார் பின் ஹாஜி மூரா
சாஹிப் , ஹஜ்ஜா முமதாஜ் பேகம் பிந்தி முஹம்மது இப்ராஹிம் தம்பதியரின் அருமை

புதல்வி
பயிஸா பேகம்
மணாளருக்கும்

அவ்வண்ணமே கோரும்

தங்கள் அன்புள்ள

மர்ஹும் ஹாஜி அப்துல் ஜப்பார்
குடும்பத்தினர், மலேசியா

ஹாஜி V. M.  அன்வர் இபுறாஹிம்
குடும்பத்தினர்

4/806, குறிஞ்சி தெரு, தாசில்தார் நகர், மதுரை – 20
போன்: 0452 2533796 செல்: 9952891004